top of page

Suuret ikkunaelementit ovat yleistyneet vauhdilla

Viimeistään 2010-luvun jälkeen isot ikkunapinta-alat ovat yleistyneet lähes kaikissa rakennuksissa. Isot ikkunat ovat näyttäviä, ja runsas luonnonvalo liitetään usein myös asumisviihtyvyyteen. Näyttävien ikkunoiden optimaalisen käytettävyyden takaamiseksi tarvitaan kuitenkin myös monialaista ammatillista osaamista. Miten ikkunatrendi näyttäytyy alan ammattilaisen silmin, sitä pohdimme yhdessä Mestarinikkareiden ikkunapuolen työnjohtaja Juuso Mattilan kanssa.

Kohde asettaa raamit ikkuna-asennustöille

Suuret ikkunat liitetään usein moderneihin kohteisiin, ja ovathan ne tätä päivää. Usein avarat ja valoisat kohteet käyvät myös kaupaksi muita kohteita paremmin. Mattila itse uskoo, että juuri esteettiset näkökulmat ovat jouduttaneet ikkunatrendin kasvua. ”Uskoakseni trendi on seurausta nimenomaan tyylillisten aikakausien muutoksesta. Isojen ikkunoiden asentamista ei voi sanoa edullisimmaksi ratkaisuksi, joten kyllä syyt ovat silloin pitkälti ulkonäöllisiä,” Mattila pohtii.

Ei ole lainkaan tavatonta, että uudempiin asuntoihin asennetaan ikkunapinta-alaa lähes koko huonekorkeuden mitalta. Itse asunto kuitenkin vaikuttaa siihen, millaisia ikkunoita niihin voidaan asentaa. Pieniin asuntoihin asennetaan isompia ikkunoita, sillä laki määrittää ikkunapinta-alan koon suhteessa lattiapinta-alaan. Joissain kohteissa huomio puolestaan kiinnittyy asunnon sijaintiin. ”Jos esimerkiksi rakennetaan radanvarteen ovat ikkunoiden äänieristysvaatimukset tavallista suuremmat. Näin ollen kohteeseen voidaan valita vain tietynlaisia tuotteita,” Mattila kertoo.

Ikkunapuolen työnjohtaja Juuso Mattila kertoo, että usein kohde asettaa raamit ikkuna-asennustöille.

Ikkuna-asentajilta vaaditaan ammattitaidon lisäksi fyysistä kuntoa

Kasvanut kysyntä suurempia ikkunoita kohtaan on aiheuttanut myös haasteita ikkuna-asentajille. ”Ensimmäisenä tulee tietenkin mieleen työn fyysisyyden kasvu ja sitä kautta myös työturvallisuusnäkökulmat. Voisikin sanoa, että aikaisemmin työ ei edellyttänyt tekijöiltä niin hyvää fyysistä kuntoa, mutta nyt hyvää fyysistä kuntoa vaaditaan, jotta työstä suoriudutaan turvallisesti.”

Ikkunaelementtien kasvaessa myös niiden suhteellinen paino kasvaa merkittävästi. Esimerkiksi parvekkeenovi painaa keskimäärin noin 100 kg, ja vastaavasti 2×2 metriä korkea parvekkeenoven viereen asennettava ikkuna noin 120–200 kg. Ikkunan paino riippuu hiukan tuotetyypistä (avattava/kiinteä), sekä desibeliluokituksista. Tällaisten elementtien kanssa työskentely vaatii erityistä huolellisuutta, ja esimerkiksi oikeaoppisten nostotekniikoiden merkitys on ilmeinen.

Suurikokoinen ikkunaelementti voi painaa jopa yli 200 kg.

Ikkunoiden koon kasvu heijastuu koko tuotantoketjuun

Fyysisen kunnon lisäksi ikkuna-asentajilta vaaditaan lujaa ammatillista osaamista. ”Tarkkuus ja huolellisuus ovat ikkuna-asentajan pakollisia ominaisuuksia. Samalla myös oma roolini korostuu, sillä vastaan esimerkiksi siitä, että ikkuna-aukon rakenteet ovat sellaisia, että näitä suuria ikkunoita voidaan turvallisesti asentaa,” Mattila kertoo.

Ikkunoiden koon kasvaessa myös logistiikkaketjun toimivuus korostuu. ”Esimerkiksi kerrostalon rungon rakentaminen tapahtuu yleensä päivälleen tarkassa aikataulussa. Jos suuria ikkunoita ei kyetäkään toimittamaan rungon rakennusvaiheessa, joudutaan ne kantamaan kohteeseen hartiavoimin. Sanomattakin selvää, että tällainen ylimääräinen työ kasvattaa ikkuna-asentajien työn fyysistä kuormittavuutta, ja näin ollen se myös lisää ikkuna-asennusurakan kustannuksia,” Mattila avaa kokonaisuutta.

”Jo rakennusurakan suunnitteluvaiheessa olisi syytä kiinnittää huomiota siihen, että ikkunat toimitetaan oikeaan aikaan. Asennustöitä helpottaa myös se, että ikkunat nostellaan valmiiksi oikeisiin asuntoihin. Näin vältytään ikäviltä yllätyksiltä, kuten sellaisilta, että suuret ikkunaelementit eivät mahdukaan asunnon oviaukosta sisään,” Mattila vinkkaa.

Asukkailla puutteellisia tietoja isojen ikkunoiden huoltotoimenpiteistä

Vaikka suurilla ikkunoilla varustetut kohteet ovat näyttäviä, eivät asunnon ostajat useinkaan ole tietoisia niihin liittyvistä lainalaisuuksista. Tällaisissa kohteissa esimerkiksi asunnon lämpötilavaihtelut ovat usein suurempia, ja myös isojen ikkunoiden huoltotoimenpiteet ovat vaativampia. ”Kokemukseni perusteella sanoisin, ettei asukkailla yleensä ole riittävää tietoutta aiheesta. Tällaisia ikkunoita ei esimerkiksi voi avaamisen jälkeen jättää roikkumaan, vaan ikkunat pitää tukea heti avaamisen jälkeen esimerkiksi ikkunatukien avulla,” Mattila ohjeistaa.

Yleisin suuriin ikkunoihin liittyvä uskomus on se, että ikkunan tulisi aueta pienen ikkunan tapaan.”Juuso Mattila, työnjohtaja / ikkuna-asennukset

Suuriin ikkunoihin liittyy myös sitkeitä uskomuksia, joita Mattila haluaa selventää. ”Yleisin suuriin ikkunoihin liittyvä uskomus on se, että ikkunan tulisi aueta helposti ja kevyesti pienen ikkunan tapaan. Oikein asennetun ison ikkunan avaaminen vaatii kuitenkin hiukan voimaa.” Näin siksi, että painava ikkunaelementti lepää karmia vasten, sillä pelkät saranat eivät kykene kannattelemaan ikkunaelementtien painoa. ”Nyrkkisääntönä olkoon se, että mitä isompi ikkunanpoka, sen enemmän voimaa avaamiseen tarvitaan,” Mattila summaa.

Trendiin sopeutuminen vaatii kehitystyötä myös jatkossa

Suurten ikkunoiden yleistyminen on johtanut myös työtapojen ja työkalujen kehittymiseen. Eri tahojen yhteistyöllä on osaltaan suuri merkitys, jotta esimerkiksi tuotteen kestävyys sekä logistiikkaketjut saadaan optimoitua. ”Olemme yhdessä ikkunavalmistajien kanssa pohtineet niitä seikkoja, joiden avulla tuotteesta tehdään kestävä ja toimiva siten, että se on sitä vielä vuosienkin päästä,” Mattila kertoo.

”Vuosikorjausten yhteydessä on myös havaittu karmeissa tapahtuvaa väsymistä, eli toisin sanoen suuret ikkunat siis kaipaavat erityistuentaa. Näiden huomioiden pohjalta olemme kehittäneet uudenlaisia asennustapoja, jotka soveltuvat paremmin juuri isojen ikkunaelementtien asennuksiin. Näistä on muutamia prototyyppejäkin tehty, ja tästä olemme saaneet jo alustavasti hyviä tuloksia.”

Isot ikkunat ovat siis tätä päivää, mutta ilmiöön liittyy myös toisenlaisia näkökulmia. Trendin ei kuitenkaan odoteta katoavan tulevaisuudessakaan, ja näin ollen työskentelymenetelmien aktiivinen kehittäminen on tarpeen jatkossakin. ”Vaikka henkilökohtaisesti itsekin pidän isoista ja näyttävistä ikkunoista, herättävät ne hiukan ristiriitaisia ajatuksia juuri ammatillisesta näkökulmasta katsottuna. Huolellisesti suunniteltuina suurempienkaan ikkunoiden asennustyöt eivät kuitenkaan tuota liialti päänvaivaa, ja siksi toivoisinkin, että ikkunoista huolehdittaisiin myös asennustöiden jälkeen,” Mattila kiteyttää.


193 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page