top of page

Rakennusalalla työturvallisuus luodaan yhdessä

Viimevuosien aktiivinen työ rakennusalalla tapahtuvien tapaturmien ennaltaehkäisemisen puolesta on tuottanut tulosta. Erityisesti vakavat tapaturmat ovat vähentyneet merkittävästi monen tekijän yhteisvaikutuksen myötä. Tilastojen valossa voidaan todeta, että nykyisellään yhtä vakavaa tapaturmaa kohden sattuu edelleen satoja vaaratilanteita sekä pieniä vahinkoja. Vaikka matkaa kohti nollaa tapaturmaa on tehty jo tovi, on rakennusalalla silti vielä paljolti tehtävänään.

Tapaturmavapaa työpäivä on luotava uudelleen päivittäin.

Rakennustyömailla työturvallisuus näkyy useimmiten siisteytenä, järjestyksenä sekä ennen kaikkea tiimihenkenä, sillä töissä ollaan yhteisen agendan äärellä. Kun työturvallisuudesta huolehditaan asianmukaisesti, ei suuria yllätyksiä pääse syntymään, vaan koko projekti etenee hallitusti ja häiriöttä. Tällöin kasvaa myös työn tehokkuus. Tämähän on hyvä asia, eikö?

Toisinaan todellisuus poikkeaa edellisestä ja valitettavasti myös läheltä piti -tilanteita sekä erilaisia työtapaturmia sattuu yhä edelleen. Työturvallisuus kun ei itsessään ole automaatio, vaan vaatii jatkuvaa havainnointi- ja kehitystyötä. Tapaturmavapaa työpäivä on luotava uudelleen päivittäin. Tänään on pohdittava sitä, kuinka eilen onnistuttiin, ja miten voidaan onnistua tänäänkin.

Työsuojelupäälikkö Heikki Koljonen kertoo, että ennaltaehkäisevällä työllä on ratkaiseva rooli turvallista työympäristöä rakennettaessa.

Työturvallisuuden kehittäminen koko organisaatiomme harteilla

Työturvallisuus on päivittäin esillä myös meidän arjessamme, sillä osaltamme olemme sitoutuneita kaikille yhteisen turvallisen työympäristön rakentamiseen. Tästä syystä olemme myös nimenneet erillisen työsuojelupäällikön, joka vastaa yrityksemme työturvallisuustoimien seuranta- ja kehittämistyöstä. Painopiste työsuojelupäällikön toimenkuvassa on läheltä piti -tilanteiden sekä tapaturmien ennaltaehkäisevässä työssä, minkä lisäksi työsuojelupäällikkö huolehtii muun muassa työturvallisuuteen liittyvästä viestinnästä.

Yritysjohdosta lähtevä pyrkimys työturvallisuuden kehittämiseen on kaikkien työturvallisuustoimiemme kulmakivi. Käytännössä työturvallisuus ja etenkin sen mahdolliset laiminlyönnit näkyvät kuitenkin parhaiten kentällä. Tapaturmien ennaltaehkäisemiseksi pyrimmekin liikkumaan paljolti kentällä, jossa mahdollisesti syntyviin vaaratilanteisiin päästään puuttumaan ennen vahingon syntymistä. Mahdolliset läheltä piti -tilanteet myös tilastoidaan, jotta voidaan kehittää erilaisia toimia vastaavien tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi.

Työturvallisuuden kannalta ennaltaehkäisevällä työllä on ratkaisevan suuri rooli. Paljolti on kiinni myös työntekijöiden asenteesta. ”Kyllä asenteita voi muuttaa. Pitkä ja kivinen tie se toisinaan saattaa olla, mutta useimmissa tapauksissa avoimella keskustelulla sekä aktiivisella kuuntelemisella päästään jo pitkälle. Pakko toimii harvoin motivaattorina asenteen ja siitä kumpuavan käytöksen muutokselle” kertoo työsuojelupäällikkö Heikki Koljonen.

Työturvallisuuden laiminlyönnit ovat toisinaan seurausta siitä, ettei täysin ymmärretä, millaisia seurauksia työtapaturmilla todellisuudessa on. Pieniltäkin tuntuvien vahinkojen jälkiseuraamukset voivat kuitenkin olla vakavia, suuremmista tapaturmista puhumattakaan.

Pakko toimii harvoin hyvänä motivaattorina. Sen sijaan avoimella keskustelulla sekä aktiivisella kuuntelemisella voidaan muuttaa työntekijöiden suhtautumista työturvallisuustoimia kohtaan. ”Heikki Koljonen, Työsuojelupäällikkö

Pohjimmiltaan kyseessä on kaikkien alan työntekijöiden yhteinen asia. Ei siis riitä, että painimme työturvallisuusteemojen kanssa kukin omilla tahoillamme. Sen sijaan tarvitsemme aktiivista yhteistyötä, avoimuutta sekä sitoutuneisuutta tähän yhteiseen tavoitteeseen. Niin pääurakoitsijat, aliurakoitsijat kuin yksittäiset työntekijätkin ovat viimekädessä kaikki vastuussa siitä, että turvallinen työympäristö toteutuu päivittäin. Rakennustyömaalla eri alojen työntekijät muodostavat yhteisön, jossa jokaisen panoksella on merkitystä.


49 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page